Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
INVESTEŞTE ÎN OAMENI

Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi

Proiectul Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi - CESPeT este derulat - în perioada 1 august 2010 - 31 iulie 2013 - de către Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, în parteneriat cu VIA University College, Danemarca, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui.

image
image
LOGIN

Descrierea proiectului

Valoarea totală a proiectului CESPeT este de 20056708 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, valoarea asistenţei financiare nerambursabile fiind de 18618602 lei.

Perioada de derulare a proiectului este de 36 de luni: 1 august 2010 - 31 iulie 2013.

Titlul proiectului Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi - CESPeT are un dublu sens:

  1. în sens restrâns, prin acest proiect se urmăreşte imperativul de a răspunde cerinţelor speciale ale tuturor celor care au nevoie de educaţie, indiferent de vârstă, sex, mediu de provenienţă (deoarece nu există în toate judeţele şcoli speciale pentru fiecare categorie de persoane cu CES vizate de proiectul nostru, regula este ca într-o şcoală special destinată unei categorii să fie regrupaţi elevi din mai multe judeţe, de aceea prin CESPeT ne construim strategia la nivelul regiunilor din care provin partenerii);
  2. în sens larg, se are în vedere ca limbajele şi nevoile specifice dizabilităţilor fiecărei persoane să fie învăţate de cât mai mulţi membri ai comunităţii, facilitând astfel relaţionarea la orice nivel. Nu doar ei au nevoie de "normali" ci, mai ales, noi avem nevoie de ei!

Grupul-ţintă al proiectului cuprinde:

Proiectul CESPeT se înscrie în Axa prioritară 2. "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul de intervenţie 2.2. "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii", favorizând îndeplinirea obiectivelor acestora în sens multiplu:

Proiectul contribuie la realizarea priorităţilor PND 2007-2013 şi CSNR 2007-2013 privind capitalul uman şi incluziunea socială, prin implementarea de măsuri concrete de păstrare a tinerilor în şcoli, în vederea dobândirii de competenţe necesare includerii pe piaţa muncii, respectiv ale Strategiei Naţionale 2006-2013 pentru protecţia socială, integrare şi incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi.
Prin proiect se vizează, de asemenea, realizarea operaţiunilor orientative POSDRU: dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor cu CES în educaţie şi prevenirea abandonului şcolar; dezvoltarea de programe integrate pentru creşterea accesului şi participării în învăţământul preuniversitar, inclusiv sprijin financiar pentru aceştia; implementarea programelor de tip a doua şansă, şcoala după şcoală, şcoala pentru părinţi, tabere specializate, educaţie remedială şi învăţare asistată; reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala; furnizarea serviciilor integrate de orientare şi consiliere pentru persoanele expuse riscului de abandon şi pentru familiile acestora.

Proiectul CESPeT urmăreşte acordarea de sprijin pentru elevii cu CES în vederea atingerii unui nivel individual de dezvoltare optim relaţionării sociale, prin acumularea experienţelor necesare în şcoală, în mediul social şi familial, prin dezvoltarea abilităţilor necesare pentru învăţare, prin achiziţionarea de cunoştinte şi formarea de deprinderi utile pentru integrarea socio-profesională şi pentru viaţa culturală în comunitate şi prin asigurarea oportunităţilor şi a condiţiilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii la diferite niveluri ale educaţiei.

ŞTIRI

image

Conferinţa Naţională de diseminare a rezultatelor

image

Vizita domnului Peter Wellendorf la Iaşi

image

Au fost stabilite datele exacte ale conferinţelor de diseminare a rezultatelor proiectului din judeţe.

image

Vizita de studiu în Danemarca

image

Conferinţa finală de diseminare a rezultatelor

Calendar

« Decembrie 2008 »
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031        

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României